Foundation

Vier projecten van de FoundationFoundation_pic

1. Een seminar voor tien Indonesische en tien Nederlandse ‘distinguished young leaders’ in november met een openbare lezing de ‘Frans Seda Lecture’ om publiciteit voor ons initiatief te winnen. Dit seminar zal elk jaar alternerend in Nederland en Indonesië gehouden worden. Het seminar gaat over de grote uitdagingen waarvoor de huidige generatie tussen de 30 en 35 jaar oplossingen dient te vinden. Van de deelnemers uit een breed maatschappelijk veld wordt actieve participatie verwacht. Het gaat om de grote mondiale problemen, meer toegespitst op Indonesië en Nederland, waardoor de band tussen deze twee landen aangehaald kan worden.

2. Het systeem van twin-beurzen, waarbij drie tweetallen einddoctoraal studenten, één uit Indonesië en één uit Nederland ieder tweetal een gezamenlijke scriptie schrijven, bedoeld ook voor verspreiding op academisch én populair niveau. Dit systeem vindt zijn aanvang begin 2014.

3. Het sponsoren van een dissertatie over het leven van Frans. Het interessante is daarbij, dat een dergelijke studie het tijdperk bestrijkt van de eerste inspanningen van de Indonesiërs om zelfstandig te worden, de Japanse bezetting, de zogeheten politionele acties, de autonomie en de geschiedenis van l de presidenten van de Republik Indonesia, met wie Frans heeft samengewerkt, als minister en als adviseur. Deze dissertatie zou het in zich kunnen hebben een zeer interessante studie te worden over niet alleen Frans Seda,maar over een tijdsgewricht waarin geworsteld werd met onafhankelijkheid, samenleven in een gemeenschap gekenmerkt door zeer grote sociale en etnische verschillen, een positie van belang op het mondiale krachtenveld en vooral sociale rechtvaardigheid.

4. Een korte documentaire over het leven van Frans Seda, ingebed in het tijdperk dat zijn leven in beslag nam, 1926-2009.

Haarlem, 1 september 2013